Neurofeedback

Stel je hebt ADHD en je zou minder of zelfs geen medicatie meer nodig hebben. En stel je psycholoog heeft de middelen om hier samen met jou naar te kijken. Neurofeedback kan de oplossing zijn.

* In verband met de leesbaarheid van de  tekst op deze pagina wordt in het vervolg gesproken over ouder(s). Op die plek kan ook verzorger(s)/opvoeder(s) worden gelezen.

Neurofeedback als alternatief bij medicatie voor ADHD

Wij leggen u graag uit hoe alles werkt. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via het contactformulier of bij uw psycholoog.

Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback bij ADHD is een bewezen effectief alternatief voor medicatie.


Neurofeedback richt zich op de mogelijkheid van het brein om te leren. Onze hersenen geven hun prikkels door middels elektriciteit. Deze stroompjes zijn op te pikken op de schedel, dit noemen we het EEG. Je kunt dit het beste vergelijken met een hartfilmpje, maar dan voor het brein. Mensen (kinderen en volwassenen) als ook dieren kunnen leren om hun EEG signalen of hersengolven te veranderen. Om dit te leren heb je twee zaken nodig: je moet weten of je hersengolven veranderen en als dit zo is dan moet je hiervoor beloond worden. Dit leerprincipe, het belonen van gedrag of verandering, gebruiken we eigenlijk elke dag in onze opvoeding. Het is een zeer krachtig leerprincipe.

Voor neurofeedback is het dus noodzakelijk om te leren om je eigen hersengolven te beïnvloeden. Daarvoor hebben wij speciale apparatuur en programma's op de computer waarmee we de hersengolven kunnen meten, analyseren en direct kunnen vertellen hoe het gaat. Bijzonder he? Jouw brein terugvertellen hoe het gaat, noemen we de feedback. Doe je het goed, dan krijg je een beloning. Die beloning maken we persoonlijk, je kunt je eigen muziek meenemen en die harder laten klinken als het goed gaat. Of een computer spelletje besturen met je brein. Of video af laten spelen - de mogelijkheden zijn divers. Dat is ook belangrijk om het een beetje leuk te houden tijdens het oefenen.

Image

Uitzending van Eenvandaag over rTMS en Neurofeedback. Dagmar Timmers legt het effect uit.

Is er een filmpje over neurofeedback?

Neurofeedback behandelaren

Bij onze praktijk zijn er meerdere neurofeedback behandelaren actief. Ook trainen wij andere behandelaren of betrekken we ze bij eventuele hulpvragen.

Dagmar Timmers
Dagmar TimmersPraktijkhouder, GZ psycholoog K&J psycholoog NIP, neuropsycholoog, Neurofeedback, rTMS specialist, ouderbegeleider
Dagmar Timmers is mede auteur van meerdere internationale titels over neurofeedback bij ADHD.
Gerda van Reenen
Gerda van ReenenBasispsycholoog & Diagnostiek
Gerda is psycholoog NIP, diagnostiek, CGT, Cogmed

Wondermiddel of niet?

Neurofeedback is geen wondermiddel. Niet iedereen is erbij gebaat. Daarom raden wij aan om na 15 sessies te evalueren. Heeft het zin? Ga dan door. Verandert er te weinig, dan moet je stoppen.

Toch heeft 80% van de mensen baat bij neurofeedback, mits er een voorselectie plaats vindt op basis van het qEEG. Oftewel, er moet wel sprake zijn van een EEG wat past bij neurofeedback. Dat is ook in de meeste gevallen wel het geval.

Vergoeding of niet?

Neurofeedback wordt zelden vergoed. Een enkele zorgverzekering vergoedt het uit het aanvullend pakket. De reden hiervoor is meestal dat de verzekeringen neurofeedback net zo effectief vinden als medicatie en medicatie is goedkoper en eenvoudiger. Dus voegt het weinig toe volgens hen, tegen wel hoge kosten Wij denken daar anders over en bieden Neurofeedback aan omdat het op langere termijn beter is en effectiever kan zijn.

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind, na verwijzing door de huisarts of het wijkteam, aanmelden bij Psychologen Praktijk Timmers.

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.