Berentraining (4 tot 10 jaar)

De berentraining richt zich op kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld hun werkhouding, het organiseren van taken, het omgaan met ruimtelijk visueel materiaal of het onthouden van lesstof. Deze individuele training wordt op maat gemaakt op basis van een compleet onderzoek en samengesteld in overleg met de behandelende psycholoog. Uitgangspunt van de Berentraining zijn ‘de vier berenstappen’ uit de boeken van Kaat Timmermans. De thema’s die in deze boeken centraal staan zijn aandacht- en werkhoudingproblemen, visueel ruimtelijke problemen en geheugenproblemen. Doordat er op vroege leeftijd aandacht wordt besteed aan deze zaken kan er voorkomen worden dat de problemen verergeren. Vaak leidt dit tot te veel vragen stellen, niet meekomen met de klas, weinig zelfstandigheid en soms ook tot gedragsproblemen. Daardoor kan een kind  in een negatieve aandachtsspiraal raken. De berentraining kan helpen om dit te doorbreken.

 

Voor wie?berentraining

De berentraining wordt meestal gegeven aan kinderen van 4 tot 7 jaar.  Bij specifieke stoornissen kan het wenselijk zijn om ook bij kinderen boven de 7 jaar wel individueel aandacht te besteden aan de taak-werkhouding.

Wat houdt het in?

De training wordt individueel gegeven. Elk consult duurt 45 minuten, waarvan 30 minuten met het kind alleen en daarna 15 minuten samen met de ouder(s). In dit laatste kwartier wordt de sessie van die dag ook aan ouders toegelicht en de huiswerkopdracht uitgelegd. De training maakt gebruik van huiswerkopdrachten en beloning middels berenpunten. Wanneer het kind thuis het geleerde inzet mag u dit als ouders belonen met een berenpunt. De berenpunt kunt u zien als een benadrukking van uw compliment. De berenpunten kunnen vervolgens op de praktijk ingeruild worden voor kleine cadeautjes uit de schatkist. Hierin zit een spaarsysteem, er zijn kleine cadeaus van 5 punten en grotere van 10 punten. Bij de cadeautjes moet u denken aan kleine speelgoedjes, puzzeltjes of knutselwerkjes.

Het is vaak wenselijk om ook de leerkracht nauw te betrekken bij de training. De methode is meestal bekend bij leerkrachten en past daardoor vaak goed bij de aanpak in de klas. Door individuele aandacht en maatwerk is het standaard programma zoals op school gegeven net beter inzetbaar voor kinderen die de klassikale versie niet helemaal goed oppakken.

Vergoeding en verzekering

De berentraining is gebaseerd op de Berentraining van Kaat Timmermans. Deze methode is op heel veel basisscholen bekend. Het is een eenvoudige training voor jonge kinderen die ingezet kan worden bij lichte problematiek. Dit betekent tegelijkertijd dat deze therapie niet meer door zorgverzekeraars vergoed wordt uit de basiszorgverzekering. Deze vorm van hulp wordt geschaard onder psychische fitheid, zoals de zorgverzekeraars dit noemen. De methode richt zich dan ook met name op jonge kinderen die, om wat voor reden dan ook, net niet lekker meekomen in de kleuterklas of in groep 3. Meer informatie over kosten en vergoeding via de button links.

De behandeling wordt gegeven onder supervisie van een gedragsdeskundige en gecombineerd met psychologische consulten voor intake en advies aan ouders wanneer nodig.

De berentraining bestaat uit de volgende elementen:

  • Intake en indicatiestelling (1 consult bij psycholoog)

  • 4 tot 8 sessies consult ouders bij HBO pedagoog of behandelend K&J psycholoog/ Pedagoog (in overleg)

  • 1 consult evaluatie, afsluiting en terugvalpreventie

Totaal moet u rekenen op 11 tot 14 sessies

Meer informatie over de mogelijkheid tot vergoeding vindt u links in de button.

De behandeling wordt gegeven door onze HBO pedagoog therapeut onder supervisie van een gedragsdeskundige en gecombineerd met psychologische consulten voor intake en advies aan ouders wanneer nodig.

 

 

 

 

Gerelateerde onderwerpen