Frequent asked Questions

Is rTMS gevaarlijk

rTMS is een ongevaarlijke behandeling. Toch kunnen er bijwerkingen optreden zoals een lichte hoofdpijn. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een eenmalige vorm van epilepsie optreden. Mede om deze reden maken wij vooraf een QEEG en behandelen wij u niet wanneer er een lichte afwijking in uw EEG gevonden wordt. Ook behandelen wij niet als u bekend met een hersenaandoening, niet aangeboren hersenletsel, Epilepsie, magnetisch metalen voorwerpen in uw schedel, of bij zwangerschap.

Is rTMS vergelijkbaar met andere magneet therapie?

Nee. rTMS werkt weliswaar met elektromagnetisme maar het is niet te vergelijken met magneettherapie. Het elektromagnetisch veld wat opgewekt wordt is zeer sterk en wordt voor een zeer korte duur opgewekt (minder dan 100 milliseconden). Hierdoor wordt er een elektrische puls opgewekt in uw hersenen. Het elektromagnetisch veld kan namelijk eenvoudig door uw schedel heen dringen. Hierdoor kunnen wij heel lokaal uw hersenen met deze elektrische impuls activeren. Dit wordt herhaaldelijk gedaan (1500 pulsen per behandeling).

Is rTMS bewezen effectief bij Fybromyalgie

Nee. Bewezen effectief is een behandeling pas wanneer hij bij grote groepen onderzocht is en in ook zogenaamde dubbel blinde studies. Daarom wordt rTMS ook niet vergoedt uit uw basiszorgverzekering. Wij kunnen geen betrouwbare uitspraken doen over de effectiviteit. Er is expliciet geen no cure no pay regeling. Dit om de resultaten niet negatief te beïnvloeden. Wel stoppen wij behandeling als er geen effect optreed na 10 behandelingen.

Mag ik rTMS bij zwangerschap?

Hoewel er tekenen zijn dat rTMS een beter alternatief is bij zwangerschap dan medicatie, is het op dit moment nog een exclusie criterium. Wij behandelen niet bij zwangerschap. Borstvoeding is geen enkel probleem.

Mag rTMS bij kinderen?

Omdat hier nog geen sutdies naar gedaan izjn passen wij rTMS niet toe on der 18 jaar.

Mag rTMS in combinatie met medicatie?

Dit hangt mede af van uw medicatie. De meeste medicatie is geen probleem maar wel willen we graag van u weten wat u slikt. Met name pijnstillers kunnen onze resultaten natuurlijk beïnvloeden. Daarom spreken we graag met u af hoe wij de behandeling vorm geven naast uw medicatie. Enkele off-label medicaties die gebruikt worden bij depressie kunnen een contra indicatie vormen (Parnate, Lithium) of mogen niet afgebouwd of veranderd worden tijdens de behandeling (de zogenaamde tri-cyclische antidepressiva's of TCA's).

Pagina 1 van 2

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

Tricorp PMT

Bredaseweg 108, sectie 4.Oosterhout

 

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl