Evaluatie

(tussentijdse)Evaluatie


Voorafgaand aan de (tussentijdse) evaluatie van de behandeling van uzelf of uw kind willen wij u vragen vast na te denken over een aantal vragen.
U of uw kind heeft een behandeling doorlopen en die heeft als het goed is zaken veranderd sinds de aanmelding. U kunt dan denken aan veranderingen die prettig voelen. Soms is die verandering al helemaal vanzelfsprekend en voelt het heel gewoon.

Uw behandelaar wilt daarom graag weten wat er nu is veranderd sinds de aanmelding. Deze evaluatie kan helpen om ook in de toekomst, wanneer de klachten dreigen terug te komen, deze zelf aan te kunnen pakken. Dat is namelijk nu ook gelukt.

Deze vragen helpen om na te denken hoe die verandering nu eigenlijk tot stand is gekomen.
Heeft u een clientnummer? Als u een clientnummer heeft van eerdere behandelingen of communicatie van ons, dan kunt u deze hier invullen. U hoeft dan minder gegevens in te vullen.
(*)
Ongeldige invoer

Clientnummer(*)
Ongeldige invoer

Voorletters client(*)
Ongeldige invoer

Voornamen client(*)
Ongeldige invoer

Achternaam client(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum client(*)
-- Ongeldige invoer

De hoofdbehandelaar is:(*)
Ongeldige invoer

Als u een cijfer zou moeten geven hoe het op dit moment met u gaat, waarbij we het cijfer 0 nemen als het moment van aanmelding bij onze praktijk en het cijfer 10 als moment dat het weer goed genoeg met u gaat, welk cijfer geeft het dan op dit moment?
Ongeldige invoer

Wat heeft gewerkt?

Elke behandeling heeft zijn eigen unieke zaken die gewerkt hebben voor u en of voor uw kind. Wat heeft nu het beste gewerkt? En tot welke veranderingen heeft het geleid? Het is goed om hierbij stil te staan, ook al is het wellicht lastig om ze te bepalen. Maar het is goed om te bedenken wat heeft u nu het meest geholpen om deze verandering te bereiken. Dit kan een advies zijn, een opdracht, een inzicht wat u gekregen heeft, een verandering in de omgeving, enz enz.
Wat heeft gemaakt dat u bovenstaand cijfer heeft bereikt? Kunt u een opsomming geven van alle veranderingen sinds de aanmelding die maken dat u nu op dit cijfer zit. Bijvoorbeeld: Ik durf weer alleen naar de winkel.
(*)
Ongeldige invoer

Zijn er nog zaken die zouden moeten veranderen om uw cijfer dichter bij de 10 te krijgen? Zo ja, welke doelen kunt u dan nog formuleren of welke wensen?
(*)
Ongeldige invoer

Herkennen van terugval

Hoe zou u het merken als u het merken wanneer u een kleine terugval heeft? Een terugval waarbij u 2 cijfers lager scoort. Bijvoorbeeld, u voelt zich nu op een 8 zitten. Wat zou er allemaal wegvallen van wat er veranderd is sinds start behandeling wanneer u op het cijfer 6 zou komen? Denkt u bijvoorbeeld aan zaken zoals ik zou dan niet meer sporten, of ik zou dan merken dat ik weer moeite hebben om tegen mijn baas in te gaan, of u zou weer mekren dat u meer ruzie heeft met uw kind, enz.
Als ik twee cijfers terugval, dan zou ik dat merken omdat:
(*)
Ongeldige invoer

Wat kunt u doen wanneer u deze terugval bemerkt? Wat heeft u tijdens deze behandeling gedaan wat er toen voor gezorgd heeft dat het bijvoorbeeld lukte om naar de sportschool te gaan of wel tegen uw baas in te gaan.
(*)
Ongeldige invoer

Wanneer het bovenstaande onvoldoende werkt, wat zou u dan kunnen doen?
(*)
Ongeldige invoer

Bedankt voor het invullen van dit formulier. Het formulier wordt nu digitaal aan uw behandelaar gemaild en niet opgeslagen op deze site. Ter controle willen we nog graag uw emailadres weten.
(*)
Ongeldige invoer

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

Tricorp PMT

Bredaseweg 108, sectie 4.Oosterhout

 

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl