Kwaliteitsstatuut

Al onze regiebehandelaars hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze kunt u aan uw behandelaar opvragen.De hoofdlijnen van dit statuut zijn opgenomen in al onze procedures.

Het kwaliteitsstatuut van Psychologen Praktijk Timmers betreft de volgende onderdelen.

  • Per behandelaar een indicatie van hoe deze zijn of eigen kwaliteit waarborgt.
  • Wachttijden
  • Klachtenregeling
  • Geschillen
  • Vertrouwen en privé

 

Wachttijden

Op dit moment is de status:

Intake en behandeling Kinder en Jeugd: 3-6 weken

Diagnostiek: 3 weken

Behandeling: 3-6 weken

Behandeling middels PMT: 6 tot 8 weken

 

Intake en behandeling Volwassenen: 6 tot 8 weken.

PPTimmers krijgt veel aanmeldingen binnen. We zijn hierdoor soms genoodzaakt om uw intake op een wachtlijst te plaatsen en te bellen als er plek is. Wij houden steeds bij of er een wachtlijst is of niet.

Bijgewerkt op 2 juni 2021

 

Behandelcapaciteit

Als u hulp vraagt, heeft u hulp nodig. Soms kan het wachten, vaak niet. Toch is er altijd een wachttijd. Op dit moment plannen wij uw intake in, en kan het zijn dat naar anleiding van uw intake en uw hulpvraag er ook een wachttijd kan zijn voor de juiste behandelaar.

Als uw aanmelding niet zo lang kan wachten

Soms kan een aanmelding niet zo lang wachten. Aanmelden betekent dat u hulp nodig heeft en dat kan eigenlijk nooit zomaar weken wachten. Psychologen Praktijk Timmers breidt op dit moment zijn behandelcapaciteit uit en probeert de wachttijd te verkorten. Helaas overstijgt de toename in vraag nu wel onze mogelijkheden. Indien uw aanmelding niet kan wachten: 

  •  Voor volwassenen: Overleg met uw huisarts of zorgverzekering. Wellicht heeft een collega praktijk eerder plek.
  • Betreft het Kind en Jeugd? Overleg met uw huisarts, het wijkteam of CJG. Wellicht heeft een andere jeugdhulpaanbieder eerder plaats.
  • Zit u ziek thuis van uw werk? Overleg ook met de bedrijfsarts of uw werkgever bereid is om zorg in te kopen voor u. Voor onze wachtlijst maakt dit geen verschil, maar wellicht kunt u dan wel vlot terecht bij een andere therapeut.
  • Wilt u wachten op een plek bij ons? Dit kan, en we zijn ons zeer bewust van dit feit dat u zit te wachten en doen er alles aan om onze wachtlijst weer terug te brengen naar acceptabele duur. Onder andere door uitbreiding in ons team met nieuwe goede behandelaren om u zo weer vlot en goed te kunnen helpen. Probeert u echter wel te voorkomen dat uw klachten toenemen door het afwachten. Er zijn uitstekende collega’s in de buurt, hoewel wachtlijsten helaas daar ook relevant kunnen zijn.

 

Klachten

Waar gewerkt wordt kan er iets mis gaan. Zo ook in onze organisatie. Heeft u een klacht of opmerking? Neemt u dit dan eerst op met uw behandelaar. Vindt u dat lastig? U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhouder Dagmar Timmers via email, telefoon of bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Daar wordt tijd voor gemaakt en geen kosten in rekening gebracht.

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Daar zijn verschillende manieren voor. Als praktijk zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen.

Daarnaast zijn alle psychologen aangesloten bij een vakvereniging zoals het NIP, NVO, of NVGZP . Daar kunt u op inhoudelijk niveau uw klacht voorleggen aan vakgenoten van de behandelaar.

Daarnaast zijn er landelijke registers waarin tuchtzecht geregeld is. Voor de mensen in de jeugdzorg is dit het SKJ en voor BIG geregistreerde professionals het BIG register.

 

 

Geschillen

Overal waar professionals iedere dag gedreven hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen.

Bent u het niet eens met het handelen van de praktijk als geheel naar u als client? Neem dan contact op met de praktijk houder Dagmar Timmers. Dat kan via een email, telefonisch of bij voorkeur in gesprek. Ik neem de tijd voor u en uiteraard zijn daar geen kosten aan verbonden.

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Als praktijk zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen. Zij zulllen samen met u en ons op zoek gaan naar een passende oplossing.

Vertrouwen

Vertrouwen, privacy en goede behandeling van dossiers staat bij ons hoog in het vaandel.

Iedere werknemer bij Psychologen Praktijk Timmers heeft een Verklaring omtrent Gedrag (een VOG-verklaring).Daarnaast is deze website exta beschermd doordat we uw gegevens op een beveiligde server opslaan. Dit kunt u zien aan het slotje bovenin uw browser.

 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Wij zijn gebonden aan regels omtrendt privacy, geheimhouding van uw dossier en over het hebben van contact met deren. De belangrijkste regels vindt u hier:

Onze voorwaarden

Onze voorwaarden zijn conform de voorwaarden van onze beroepsvereniging.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten,
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog1 en de cliënt.
2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen
dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat
Molenstraat 44
4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

Locatie Havenrijck
Haven 19-21
4941 DE Raamsdonksveer
Gratis parkeren voor de deur

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl

Onze locatie in Oosterhout is door herinrichting van de Heuvel moeilijker bereikbaar en kan parkeren een probleem zijn. U kunt gratis parkeren op het Slotjesveld of betaald parkeren op de volgende straten in de buurt; De Braak, Mathildestraat, Heuvelstraat of Bouwlingplein. Onze excuses hiervoor.