Tarieven

Consulten bij één van de psychologen / Orthopedagogen

Om in aanmerking te komen voor Basis Generalistische GGZ dient u een correcte doorverwijzing te hebben van uw zorgverzekeraar. U kunt er hier meer over lezen.

Lees meer over vergoeding voor jeugd en volwassenen

Voor jeugd

De jeugdzorg is sinds 2015 gefinancierd via uw gemeente. Wij zijn contract partner van regio West Brabant Oost, dat zijn gemeente Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Woudrichem, Werkendam, Aalburg, Baarle Nassau, Aplhen-Chaam. De kosten worden volledig vergoed door uw gemeente, mits u een geldige doorverwijzing heeft van huisarts, sociaal wijkteam, CJG, jeugdarts of gecertificeerde instelling.

Voor volwassenen

  • Bent u doorverwezen binnen het Zorroo Traject? Dan heeft uw huisarts of POH-GGZ dit expliciet met u besproken. De kosten per consult zijn dan volledig vergoed op een andere manier dan de GBGGZ regels.
  • Bent u niet binnen Zorroo doorverwezen? Dan gelden de GBGGZ regels voor u en is het goed om u ook goed te informeren bij uw zorgverzekering over uw polisvoorwaarden. Uw eigen risico is van toepassing.

 Tarieven Psychologische zorg 2017 GBGGZ volwassenen

Zorgproduct    NZA maximum tarief  ons percentage tov NZA maximum
 Kortdurend    €487,26  Als uw zorgverzekering 75% vergoed krijgt u €365,- per behandeling vergoed
 Middel    €830,23  Als uw zorgverzekering 75% vergoed krijgt u €622,- per behandeling vergoed
 Intensieve zorg    €1301,85 Als uw zorgverzekering 75% vergoed krijgt u €976,- per behandeling vergoed
onvolledig product   € 198,88 Als uw zorgverzekeraar 75% vergoed krijgt u €149,- per behandeling vergoed


Wel of geen contract

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met ons. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. Meer uitleg over de tarieven en de producten vindt u hier.

Tarieven voor hulp die geen onderdeel is van uw basiszorg:

Zorgproduct    
Consult bij psycholoog OVP per sessie €95,-  
 rTMS per sessie stimulatie €45,- Kan in aanmerking komen voor vergoeding via uw Alternatieve geneeswijze, mits de verzekering vereniging NFG erkent als aanbieder.
 QEEG voor rTMS of kort €350,-  
QEEG volledig €500,-  

 Deze kosten worden per PIN met u afgerekend. Afgezien van het eerste prosuct (het zogenaamde OVP) kunnen de andere kosten onder voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding in uw aanvullend pakket. Vraag dit na bij uw zorgverzekering. 

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl