onze zes vormen van bekostiging

Binnen ons hulpaanbod onderscheiden wij zes vormen van bekostiging:

Vergoeding Basis GGZ

Een deel van ons hulpaanbod komt  in aanmerking voor vergoeding via de Basiszorg GGZ. Hiervoor gelden echter wel een aantal specifieke eisen zowel voor uw hulpvraag als voor ons hulpaanbod. Hieronder ziet u hoe uw behandeling formeel vorm gegeven wordt binnen de regels. Controleert u goed uw doorverwijzing!

 

Uw zorg komt in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekering als uw hulpvraag en verwijzing voldoet aan onderstaande informatie. Wij hebben GEEN CONTRACT met uw zorgverzekering gesloten. Een bewuste keuze. Lees hier meer over onder de kop verzekeringen

 

Lees het stappenplan via de "lees meer" pagina.

Vergoeding via gemeente (Jeugdhulp)

De kosten van geestelijke gezondheidszorg, begeleiding, en opvoedingsondersteuning is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Uw zorgverzekering is hier niet meer verantwoordelijk voor.

Wij zijn contractpartner van een heel aantal gemeenten om ons heen. Dit betekent dat de zorg, voor zover die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, geheel vergoed wordt bij deze gemeenten. De rekening wordt rechtstreeks aan uw gemeente gestuurd en zij betaalt die volledig aan ons. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Vergoedingen via Zorroo projecten DBC Depressie & Ketenzorg Basis GGZ

Samen met de zorggroep huisartsen van Oosterhout en Omgeving (Zorroo) doet Psychologen Praktijk Timmers mee met een tweetal proefprogramma's voor Geestelijke Gezondheidszorg. Deze programma's richten zich op het snel behandelen van Depressie en op hoe we de Basis GGZ zo goed mogelijk in kunnen richten in Oosterhout en omgeving. 

Vergoeding via Alternatieve Geneeswijze

Een aantal van de door ons aangeboden vormen van hulp kunnen in aanmerking komen voor vergoeding via uw aanvullende polis Alternatieve Geneeswijze. Deze therapieen worden gegeven door Sanne Kieboom, zij is onder andere pedagoog (HBO) cognitief Gedragstherapeutisch werkster en rTMS operator. Zij geeft een aantal van de kind behandelingen en de rTMS stimulatie.

Om uw nota in aanmerking te laten komen voor vergoeding vanuit uw aanvullende polisvoorwaarden voor Alternatieve Geneeswijzen gelden specifieke regels.

U bekostigt uw zorg zelf

Uw hulpvraag en ons hulpaanbod worden, voor zover bij ons bekend, niet vergoed door uw zorgverzekering. Dit betekent dat u de kosten van de zorg voor uw rekening neemt. Deze kosten kunnen wel in aanmerking komen als aftrekpost voor de belasting. De zorg is namelijk nog steeds wel geleverd in het kader van Geestelijke Gezondheidszorg en is dan ook BTW vrijgesteld. Ook aftrek is echter afhankelijk van huidige wet en regelgeving. Voor meer informatie over of de kosten in aanmerking komen voor aftrek kunt u contact opnemen met de belastingdienst

U voldoet de kosten direct aan ons per PIN betaling en u ontvangt van ons uw factuur. In beperkte gevallen geven wij u een rekening mee die u ofwel zelf overmaakt ofwel die wij automatisch incasseren van uw bankrekening. Wij nemen geen contant geld aan. 

De bekostiging van uw zorg

Uw hulpvraag en ons hulpaanbod kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding via uw basiszorgverzekering.

Geen vergoeding geen hulp..?

Volgens ons kan uw hulpvraag niet afhankelijk zijn van de vergoeding. Ook het aanbod kan dan dus niet alleen gerelateerd zijn aan wat er vergoedt wordt. Immers, vergoedingen veranderen ieder jaar, een zorgvraag kan dan niet als sneeuw voor de zon ook verdwijnen of verschijnen. Daarom bieden wij ook behandeling voor psychische klachten of behandelingen die niet vergoedt worden maar wel effectief zijn en een alternatief kunnen vormen (zoals rTMS of neurofeedback). Meer hierover vindt u onder de vergoeding via alternatieve geneeswijze of behandeling die u zelf betaald.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl