Vergoedingen via Zorroo projecten DBC Depressie & Ketenzorg Basis GGZ

Samen met de zorggroep huisartsen van Oosterhout en Omgeving (Zorroo) doet Psychologen Praktijk Timmers mee met een tweetal proefprogramma's voor Geestelijke Gezondheidszorg. Deze programma's richten zich op het snel behandelen van Depressie en op hoe we de Basis GGZ zo goed mogelijk in kunnen richten in Oosterhout en omgeving. 

Wie komt in aanmerking

U komt voor vergoeding via één van deze pilots in aanmerking wanneer uw huisarts u hiervoor specifiek doorgestuurd heeft. Dit is vaak ook na contact met de POH-GGZ van de huisarts. U moet doorverwezen zijn door een huisarts die bij ons in het Multi disciplinair Overleg (MDO) zit.

Bij welke huisartsen zijn wij aangesloten in MDO

Psychologen praktijk Timmers schuift op dit moment aan bij de MDO van de huisartsen Brandenpoort in Geertruidenberg bij de praktijken van dokters Jacobs, Lammers en Smits, en de praktijken van dokters Wisse, Weltevreden en Segeren. Deze huisartsen participeren zowel in het DBC Depressie als in de pilot Basiszorg. 

In Oosterhout wordt op dit moment de pilot Basis GGZ uitgerold. Wij sluiten vanaf 1 april aan bij huisarts Joossen in Oosterhout. 

Let wel: U moet specifiek doorverwezen zijn voor één van deze pilots door één van de genoemde huisartsen.

De kosten van hulp

De rekening voor uw zorg verloopt op dat moment via een uniek systeem. U ziet geen rekening (behalve wanneer u niet op tijd uw afspraak afbelt) en uw wettelijk eigen risico wordt niet aangesproken door uw zorgverzekering. Wij declareren de zorg dan ook niet bij uw zorgverzekeraar rechtstreeks. Ook uw polisvoorwaarden zijn niet van toepassing, er zijn wel voorwaarden die Zorroo stelt. Zo hebben wij een maximale tijd die wij aan u mogen besteden (ongeveer 8 consulten), moeten wij een deel van onze behandelingen via e-health aanbieden, en vindt er altijd een nauwgertte terugkoppeling plaats binnen het multidisciplinaire overleg van uw huisarts.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl