Producten Basis GGZ

De basis GGZ kent 4 producten en een tijdelijk transitie product. Deze producten worden als geheel bij u in rekening gebracht aan het einde van de behandeling. Welk product wij bij u in rekening gaan brengen hangt mede af van uw stoornis en de ernst van de stoornis. Aan ieder product hangt namelijk een aantal behandelminuten die wij aan u te besteden hebben. Deze tijd is inclusief de tijd die wij buiten de gesprekken met u besteden, bijvoorbeeld aan voorbereiding, het maken van dossier en brieven, het opsturen en interpreteren van vragenlijsten of diagnostiek, en intercollegiaal overleg. Gemiddeld is 25% van de tijd van een behandeling zogenaamde indirecte tijd. Oftewel van ieder uur wat wij aan u besteden spreekt u 45 minuten met uw behandelaar. In specifieke situaties, zoals met e-health behandelingen, groepsbehandelingen en of diagnostiek, kan hiervan afgeweken worden.

Om het zo helder mogelijk voor u te maken hebben wij de volgende tijdsindeling:

 

Product: Aantal minuten directe tijd toelichting
Zorgproduct kort 294 minuten waarvan max 5x 45 minuten direct Bedoelt voor stoornissen met beperkte impact op het dagelijks functioneren
Zorgproduct midden max 495 minuten, waarvan max 8x 45 minuten direct Bedoelt voor stoornissen met een matige impact op uw dagelijks functioneren
Zorgproduct intensief max 750 minuten waarvan maximaal 12x 45 minuten direct Bedoelt voor stoornissen die een substantiële impact hebben op uw dagelijks functioneren
 Transitie product  max 120 minuten waarvan 90 minuten direct  Wanneer u wel doorverwezen bent maar uw hulpvraag toch niet in aanmerking blijkt te komen. Dit product zal na 2014 niet meer in rekening gebracht mogen worden.

 

De behandeling wordt als een product aan u gerekend bij afsluiten van de behandeling en heeft één prijs. Er is geen sprake meer van marktwerking, de regels voor uw behandeling binnen de basiszorg verzekering zijn strikt en aan ons opgelegd. Zo ook het aantal minuten, de tarieven die wij aan u moeten rekenen en de manier waarop wij dit in rekening brengen. 

Hoofd en medebehandelaren

De zorgverzekeringswet voorziet ook in de inzet van zogenaamde medebehandelaren. Dit zijn behandelaren die een deel van de behandeling uitvoeren op aansturing van uw hoofdbehandelaar (De gz psycholoog al dan niet in opleiding). Sanne Kieboom kan zo bijvoobeeld ingezet worden als medebehandelaar. Ook bij inzet van medebehandelaren blijven de regels voor de geleverde zorg identiek. Zo kan het dus voorkomen dat de behandeluing die Sanne geeft parallel aan een zorgproduct toch onder de alternatieve geneeswijze valt. Dit heeft er dan mee te maken dat wij in uw specifieke geval geen mogelijkheid hebben om haar als medebehandelaar binnen de Basis Generalistische GGZ in te zetten.

Als er geen sprake is van een stoornis

als er geen sprake is van een stoornis, heeft u geen recht op vergoeding via de basis zorg verzekering. Het kan dus voor komen dat u wel bent doorverwezen door uw huisarts, maar dat we u alsnog niet in behandeling mogen nemen omdat uw klacht niet voldoet aan een DSM stoornis. Vervelend, maar als het goed is zal uw huisarts de inschatting steeds beter gaan maken en dit voorkomen. Wel mogen wij in 2014 een transitie product in rekening brengen voor de aan u besteedde tijd. U wordt aan de huisarts terug verwezen voor eventueel hulp bij de POH-GGZ. U kunt er ook voor kiezen om de hulp zelf te betalen.

Als er in de behandeling andere factoren of klachten meespelen dan uw stoornis alleen

Andere factoren zoals opvoedingsproblemen, echtscheiding maar ook stress op het werk, overspannenheid, burn out, of relatieproblemen kunnen met uw herstel samenhangen en deze bevorderen of beperken. Deze gebieden mogen of moeten wij wel behandelen om uw hulpvraag op te lossen maar mogen geen onderdeel zijn van de tijd gespendeerd aan vergoedde zorg. De tijd die wij hieraan spenderen valt onder het zogenaamde onverzekerd overig product. Deze uren moeten wij wel aan uw zorgverzekering doorgeven maar deze moet u zelf betalen. Het tarief is €90,- per 45 minuten directe tijd.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl