Vergoeding via gemeente (Jeugdhulp)

De kosten van geestelijke gezondheidszorg, begeleiding, en opvoedingsondersteuning is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Uw zorgverzekering is hier niet meer verantwoordelijk voor.

Wij zijn contractpartner van een heel aantal gemeenten om ons heen. Dit betekent dat de zorg, voor zover die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, geheel vergoed wordt bij deze gemeenten. De rekening wordt rechtstreeks aan uw gemeente gestuurd en zij betaalt die volledig aan ons. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

 

Uw gemeente krijgt ook privacy gevoelige informatie van ons over uw zoon of dochter

De jeugdwet voorziet in een informatiestroom tussen zorgaanbieder en gemeenten die uitgebreider is dan een factuur bedrag alleen. Helaas is deze informatiestroom niet goed geregeld in de wet en heeft het College voor Bescherming Persoonsgegevens veel kritiek. Wij zijn desondanks genoodzaakt om tenminste de volgende zaken aan te leveren aan de gemeente om de zorg voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Ook al voldoet dit niet aan onze privacy richtlijnen en schenden wij onze geheimhoudingsplicht. De overheid is op dit moment de wet aan het aanpassen. Tot die tijd gaat u bij behandeling akkoord met deze informatie overdracht, tenzij u de kosten voor eigen rekening neemt. De informatie bevat tenminste maar niet uitsluitend:

 • BSN nummer, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum.
 • Gegevens van ouders of wettelijke vertegenwoordigers waaronder achternaam, voorletters en woonadres.
 • Datum van aanmelding, duur van behandeling, wie u doorverwezen heeft, afsluiten of tijdelijk (langer dan 4 weken) onderbreken van zorg
 • De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) die wij openen en declareren, waarin ook gegevens over de diagnose verwerkt zitten. De wet en gemeente voorziet nog niet in een regelgeving die dit blokkeert op uw verzoek en dus moeten wij deze informatie doorgeven aan gemeente of door gemeente aangewezen partijen ook al is dit privacy gevoelig en komt deze informatie terecht bij niet zorgprofessionals.
 • Deze gegevens worden deels via onvoldoende beveiligde digitale methoden opgevraagd door gemeenten. Ondanks uitgebreide protesten van onze zijde en door landelijke beroepsverenigingen worden wij verplicht om dit te doen totdat definitieve voldoende beveiligde systemen klaar zijn. Gemeenten eisen deze informatie op en betalen anders ons niet uit voor wel geleverde zorg. 

   

In afwachting van definitieve oplossingen worden er afspraken gemaakt tussen branche organisaties GGZ, CBP, overheid en gemeenten over hoe zo min mogelijk informatie uitgewisseld kan worden maar wij worden desondanks verplicht onze privacy regels te overtreden met medeweten van deze partijen. Er is een tijdelijke wet in de maak als ook definitieve oplossingen.

als u verwacht dat wij uw zorg bij uw gemeente declareren, dan gaat u ook akkoord met het feit dat wij genoodzaakt zijn onze privacy regels te schenden totdat dit probleem van overheidswege opgelost is.

Wij hebben contract met de volgende gemeenten:

Regio West Brabant Oost

 • Oosterhout
 • Breda
 • Geertruidenberg
 • Drimmelen
 • Chaam
 • Baarle Nassau
 • Werkendam
 • Aalburg
 • Woudrichem

Wij hebben GEEN contract met onze buurgemeenten Dongen Rijen of verder richting Tilburg. Dat is een bewuste keuze. Ook voor regio West Brabant West voorzien wij niet in gecontracteerde zorg. Dit in verband met de inkoopbeleid en eisen die deze gemeenten stellen die niet voldoed aan onze kwaliteitstandaard (dit inkoopbeleid ligt ver beneden wat vij verantwoorde zorg vinden).Wij hebben deze contracten dus bewsut niet getekend.

Voor gemeenten waar wij geen contract mee hebben kunnen wij wel optreden als behandelaar, wij voldoen aan alle eisen gesteld in de nieuwe jeugdwet. Informeert u dan wel vooraf goed bij de gemeente wat hier de regels voor zijn. Bijvoorbeeld middels een PGB wat altijd gegeven kan worden en voor eenzelfde bedrag als gecontracteerde zorg. Onze zorg hoeft dus niet duurder te zijn, en is kwalitatief meer dan op orde en voldoet aan alle wettelijke standaarden. Maar wij willen niet altijd meegaan met wat lokale overheden bedenken als dit botst met onze professionele normen en waarden. Daarom tekenen wij niet alle contracten. Dat doen we ook zo bij zorgverzekeraars.

U heeft een doorverwijzing nodig

Wij zijn een maatwerk voorziening, en we zijn dus niet vrij toegankelijk zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Om voor veevoeding in aanmerking te komen heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts, jeugdarts, of een beschikking van een gemeentelijke generalist (CJG medewerker of wijkteam medewerker). Zonder één van deze doorverwijzingen zijn kosten voor eigen rekening.

Welke zorg valt onder de gemeente:

De gemeente is verantwoordelijk geworden voor:

 • De geestelijke gezondheidszorg (voorheen de GGZ zorg via uw zorgverzekering)
 • De jeugdzorg inclusief opvoedingsproblemen (voorheen door provincie gefinancierd)
 • De voorheen zogenaamde AWBZ zorg, zowel via PGB als de ZiN (begeleiding, tijdelijk verblijf, bij chronische aandoeningen. (Voorheen toegankelijk via een indicatie van Bureau Jeugdzorg of het CIZ).
 • Pleegzorg
 • Justitiële zorg en gedwongen kader
 • Zorg bij verstandelijke handicap

Voor meer informatie: kijk op de website van uw gemeente.

 

 

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl