Vergoeding Basis GGZ

Een deel van ons hulpaanbod komt  in aanmerking voor vergoeding via de Basiszorg GGZ. Hiervoor gelden echter wel een aantal specifieke eisen zowel voor uw hulpvraag als voor ons hulpaanbod. Hieronder ziet u hoe uw behandeling formeel vorm gegeven wordt binnen de regels. Controleert u goed uw doorverwijzing!

 

Uw zorg komt in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekering als uw hulpvraag en verwijzing voldoet aan onderstaande informatie. Wij hebben GEEN CONTRACT met uw zorgverzekering gesloten. Een bewuste keuze. Lees hier meer over onder de kop verzekeringen

 

Lees het stappenplan via de "lees meer" pagina.

  Stap 1: Controleer uw doorverwijzing

Allereerst dient u doorverwezen te zijn door uw huisarts of bedrijfsarts, bureau jeugdzorg of jeugdarts. De psychiater mag niet meer doorverwijzen, evenals andere disciplines. Deze doorverwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Er moet sprake zijn van (vermoeden van) een psychische stoornis. Veelvoorkomende stoornissen die in aanmerking komen voor de basis GGZ zijn:

 • angst
 • depressie
 • trauma of traumatische gebeurtenissen
 • ADHD Autistisch spectrumstoornis
 • gedragsstoornis
 • acute stress stoornis
 • TIC stoornis
 • verslaving

Uw huisarts is onderdeel van de basis GGZ en mag u alleen verwijzen na een kort diagnostisch gesprek met u of uw kind. Hij verwijst u door naar de Basis GGZ wanneer er een vermoeden bestaat van aanwezigheid van één van de bovenstaande stoornissen en de complexiteit zijn niveau van behandeling in basis GGZ overstijgt. Dit moet blijken uit uw doorverwijzing, de DSM stoornis moet expliciet vermeld zijn. Dit moet dan ook een getypte brief zijn. De 'kleine briefjes' zijn vaak niet voldoende. Uw huisarts moet u een doorverwijzing geven waarin hij of zij aangeeft met welk vermoeden van een stoornis hij u doorverwijst en ook (bij voorkeur) de uitslagen van een door hem gehanteerd screeningsinstrument waarop dit vermoeden gebaseerd is. Wanneer uw doorverwijzing niet aan deze eisen voldoet, moeten wij u terugsturen naar uw huisarts voor een correcte verwijzing en komt u niet in aanmerking voor de basis GGZ. De kosten van uw consult kunnen wij niet aan uw zorgverzekering rekenen en brengen wij bij u in rekening.

Controleer uw doorverwijzing op de volgende punten:
 • Is hij gedateerd?
 • Is hij ondertekent?
 • Staat er een vermoeden van een DSM IV stoornis? Let op, bijvoorbeeld problemen op het werk, of neerslachtigheid is geen DSM stoornis. Ook bijvoorbeeld een angstig kind (faalangst) is géén DSM stoornis! Vraag om de DSM stoornis die vermoed wordt.
 • Staat er een doorverwijzing voor hulp binnen Generalistische Basis GGZ op?

Alleen correcte doorverwijzingen leiden tot vergoeding. Wanneer u geen correcte doorverwijizng heeft, moeten wij de kosten van het eerste gepsrek aan u persoonlijk factureren.

STAP 2, wij stellen een stoornis en zorgproduct vast

Vervolgens moeten wij het vermoeden van uw huisarts over de aanwezigheid van één van deze stoornissen bevestigen. Wanneer wij dit kunnen dan komt uw behandeling in aanmerking voor vergoeding via de basis GGZ. Bent u wel correct doorverwezen maar is er toch geen sprake van een stoornis die recht geeft op vergoeding? Dan mogen wij het transitie tarief in rekening brengen voor de gespendeerde tijd.

Onze hulp mogen wij alleen nog maar achteraf declareren in één keer, afhankelijk van het met u afgesproken product. Dit product wordt als geheel in rekening gebracht. Wij mogen hier niet vanaf wijken en factureren niet meer per consult of uur. Wij spenderen echter wel een maximaal aantal minuten per product aan uw hulpvraag. 

Stap 3: Behandeling moet volgens de richtlijnen van de stoornis

Vervolgens zijn ook de door ons aangeboden behandelingen gebonden aan specifieke eisen. Zo is het aantal consulten als ook de behandelmethode vooraf bepaald door het product. Behandelmethoden zoals EMDR, Cognitieve Gedragstherapie en specifieke programma’s bij AD(H)D of ASS komen in aanmerking voor vergoeding. Ook is het aantal sessies beperkt. De eerstelijnspolis (tot 2014) heeft 5 consulten in de basis GGZ en een eigen bijdrage van €20,-. De Basis GGZ (vanaf 2014) kent geen eigen bijdrage meer en het aantal consulten hangt af van de ernst van uw stoornis. In overleg met uw behandelaar komt u in aanmerking voor kort, middel, lang en chronische zorg. Aan deze producten hangt één prijs, er wordt niet meer per consult gefactureerd.

Stap 4: Uw rekening en informatie over de behandeling op uw rekening

Wanneer wij het product declareren, mogen wij niet alleen het tarief van het product vermelden. Op uw rekening moeten wij ook inhoudelijke zaken vermelden zoals: De gestelde diagnose de de ernst van de stoornis, de datum van doorverwijzing en de doorverwijzende arts, en de aan behandeling gespendeerde tijd per behandelaar. Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw diagnose? Beroept u zich dan op uw privacy recht. Uw behandelaar geeft u hiervoor de juiste brief die u en uw behandelaar moeten ondertekenen.

 Wanneer uw klacht of behandelaanbod niet in aanmerking komt voor vergoeding

Behandelaanbod zoals rTMS stimulatie bij Depressie of Fibromyalgie, of neurofeedback komen niet in aanmerking voor basis GGZ ook al komen de stoornissen wel in aanmerking. Niet DSM stoornis gerelateerde klachten komen ook niet in aanmerking. 

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl