De bekostiging van uw zorg

Uw hulpvraag en ons hulpaanbod kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding via uw basiszorgverzekering.

Geen vergoeding geen hulp..?

Volgens ons kan uw hulpvraag niet afhankelijk zijn van de vergoeding. Ook het aanbod kan dan dus niet alleen gerelateerd zijn aan wat er vergoedt wordt. Immers, vergoedingen veranderen ieder jaar, een zorgvraag kan dan niet als sneeuw voor de zon ook verdwijnen of verschijnen. Daarom bieden wij ook behandeling voor psychische klachten of behandelingen die niet vergoedt worden maar wel effectief zijn en een alternatief kunnen vormen (zoals rTMS of neurofeedback). Meer hierover vindt u onder de vergoeding via alternatieve geneeswijze of behandeling die u zelf betaald.

Naast aanwezigheid van een psychische stoornis moet het hulpaanbod ook aan voorwaarden voldoen. Zo kan het zijn dan bijvoorbeeld het behandelaanbod rTMS therapie bij de stoornis depressieniet in aanmerking komt voor vergoeding via basiszorgverzekering, maar de cognitieve gedragstherapie behandeling weer wel. Een deel van uw behandeling bij depressie komt zo dus wel in aanmerking. In de zorg gaat het volgende gezegde meer op dan ooit:

Wie betaald, bepaald.  

Als u uw zorg in aanmerking wilt laten betalen door de zorgverzekering dan zult u akkoord moeten gaan met hun voorwaarden en bepalingen. Zowel inzake uw hulpvraag als inzake uw behandeling.

Psychische klachten naar aanleiding van veranderingen in uw persoonlijke leefomgeving of die van uw kind (de zogenaamde aanpassingsstoornis) komt niet in aanmerking voor basis zorgverzekering. Ook opvoedingsproblemen, werk en studie problemen, burn out, sociaal emotionele problemen, specifieke fobie├źn (zoals voor honden), leerproblemen (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie), hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, Non verbal Learning Disorder (NLD), moeite met onderhouden van sociale contacten, problemen die samenhangen met relatie of echtscheiding, verlies & rouw,  planning en organisatie problemen komen niet meer in aanmerking voor basiszorgverzekering.

Deze uitsluitingen zijn niet uniek voor deze praktijk.

Dit geldt voor alle praktijken en instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg die ook een beroep doen op de basiszorg Verzekering. Het toch declareren van deze hulpvragen of hulpaanbod binnen de basis GGZ is in strijd met uw polis en wordt aangemerkt als fraude. Dit kan ertoe leiden dat de kosten van de zorg achteraf alsnog verhaald worden op de zorgverlener of op u.

Alternatieven waar u ook hulp kunt krijgen:

  • Voor ondersteuning bij psychische klachten kunt u terecht bij maatschappelijk werk of onder voorwaarden de POH-GGZ van uw huisarts.
  • Voor vragen rondom opvoeding kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Maatschappelijk werk.
  • Voor leer- of school gerelateerde problemen kunt u terecht bij de school zelf of Schoolmaatschappelijk werk.

Tot slot kunt u altijd een beroep doen op uw omgeving, uw buurvrouw, vrienden & familie, of andere mantelzorgers. Of u bekostigt uw zorg zelf of via uw aanvullende zorgverzekering. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Zowel voor de kosten als voor de keuze voor en binnen uw aanvullend pakket.  

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl