Contracten met zorgverzekeraars

Psychologen Praktijk Timmers maakt ieder jaar een bewuste keuze of en met wie wij een contract aangaan. U ziet in het vervolg van dit artikel met wie wel en met wie niet. Staat uw zorgverzekering niet genoemd?Dan hebben wij waarschijnlijk geen contract afgesloten.

Aan onderstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden, vergoeding is altijd afhankelijk van uw eigen specifieke polis. Kijkt u deze goed na.

Lees meer over met welke zorgverzekeraars wij wel of geen contracten hebben

Wij werken vanaf 2018 contractvrij

In 2018 heeft psychologen praktijk Timmers ervoor gekozen geheel contractvrij te gaan werken. Dit betekent dat uw zorg wel vergoed wordt, maar dat u de nota zelf in moet dienen. Afhankelijk van uw eigen gekozen zorgverzekering kan het zijn dat u geheel of slechts een deel vergoed krijgt. Zogenaamde restitutiepolissen voorzien meestal in een volledige dekking van de kosten, omdat deze polissen u een vrije keuze geven in zorgverleners. Zogenaamde natura polissen of budget polissen voorzien meestal in een beperking van hulplvelreners waar u terecht mag. En vergoedden om die reden vaak ook 80% van de zorg, en meestal ook niet 80% van de nota maar 80% van een door de verzekering bepaald bedrag.

Waarom geen contracten meer?

Wij gaan met u een behandelovereenkomst aan. En die voldoet aan alle wettelijke eisen, die zijn voor alle psychologen en alle praktijken of instellingen gelijk. Daarin is geen enkel verschil tussen ons en andere collega's. Zorgverzekeringen willen echter graag meebepalen wat er precies in de behandelkamer gebeurt. En stellen daarom ieder apart eigen aanvullende eisen in hun contract. Eisen die u niet weet en niet in uw polis staan, en die wij niet mogen delen met u. Maar die wel mede bepalen hoe wij u mogen behandelen. Zorgverzekeringen noemen dit vaak extra kwaliteitseisen. In de praktijk zijn het vooral eisen die gaan over kostenbesparingen en uitsluitingen van behandelmogelijkheden (onder het mom van alleen effectieve methodieken toepassen zonder daarin te kijken of die technieken ook bij u als persoon passen).  

Wij zijn altijd kritisch geweest in welke contracten we aangaan, en hebben in ons 40 jarig bestaan heel vaak ook zonder contract gewerkt of zelfs zonder vergoeding. Omdat goede zorg zijn geld waard is en nu eenmaal niet alles verzekerd kan en hoeft te worden. Met de telkens toenemende beperkende eisen van zorgverzekeringen hebben wij nu gezegd: wij werken geheel contract vrij. Voor iedere client gelijk. We gaan een behandelovereenkomst met u als client aan, en zowel u als wij houden ons daarbinnen aan de wet. MAar wij schrappen de grote invloed van uw zorgverzekering op uw hulptraject op deze manier. 

Alleen wanneer u in het Zorroo project geincludeerd bent, worden behandelingen door ons rechtstreeks gedeclareerd buiten u om. Maar dat komt door de specifieke voorwaarden die in dit project gelden. 

Hecht u aan uw eigen keuze van uw behandelaar? Neem dan een vrije keuze polis, of restitutiepolis. Deze is soms maar een paar tientjes duurder op jaarbasis maar garandeerd dat u uw eigen hulpverlener mag kiezen in alle soorten zorg en met een goede vergoeding. Niet alleen in de psychologie.

 

Geen contract met:

VGZ, IZA, IZZ, TRIAS

Achmea groep inclusief interpolis

Ditzo, De Amersfoortse, Salland /eno, VVAA, Beter Dichtbij, PNO, Energiek

Multizorg (zo heet de overkoepelende zorgverzekering van bovenstaande merken) wil dat 75% van al hun verzekerden in kort behandeld worden (Wij krijgen dus maximaal 5 uren om u te helpen) ongeacht de aanmeldklacht. Slechts 5% mag in intensief behandeld worden. Dit is in onze ogen compleet onrealistisch. Wij sluiten geen contract. Ook bij een niet gecontracteerde zorgverleners wordt uw rekening vrijwel 100% vergoed bij al deze zorgverzekeringen. Lees hier de voorwaarden (ONVZ).

CZ, OZ, Ohra

CZ heeft voorwaarden waar wij niet aan willen voldoen, met name op gebied van uw eigen privacy en de inhoud van uw behandeling. Wanneer wij het contract tekenen, tekenen wij voor de volgende voorwaarden die ons tegen staan: CZ mag uw medisch dossier (de persoonlijke aantekeningen van de psycholoog enz)inzien om te controleren of de inhoud van de zorg overeenstemt met hun eisen. Dit is het grootste beroepsgeheim van psychologen waar wij ook aan veel eisen moeten voldoen vanuit diverse beroepsverenigingen om deze privacy te waarborgen. Om deze reden sluiten wij geen contract. CZ vergoedt overigens wel een deel van de zorg. Meer leest u via de volgende hyperlink. CZ noemt dit op hun site: afspraken rondom kwaliteit die door hun gecontroleerd wordt. Wij betwijfelen of dit direct met kwaliteit te maken heeft (of u zich goed geholpen voelt kan los staan van of de geruikte behandelmethode wel of niet mag van CZ),  of dat het hier meer gaat om: wie betaald, bepaalt. 

De restitutiepolis vergoed wel (bijna of geheel) 100% van onze kosten. Deze kost €5,20 meer per maand.Heeft u een natura polis? Dan wordt 75% vergoed.

Menzis

Menzis heeft ook voorwaarden die voor ons niet goed voelen, wij sluiten geen contract. Het door ons geraadpleegd (collectieve) juridisch kantoor heeft 13 pagina's opmerkingen toegestuurd bij een 11 pagina tellent contract. De restitutiepolis van Menzis (4 euro duurder per maand) voorziet in 100% vergoeding.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl