Floorplay

Soms maak je je als ouder ongerust over de ontwikkeling van je kind, over de relatie met je kind of heb je twijfels over de juiste aanpak van gedrag. FloorPlay is een speelse behandelmethode om ouders en hun kind met (ontwikkelings-)problemen te helpen.

* In verband met de leesbaarheid van de  tekst op deze pagina wordt in het vervolg gesproken over ouder(s). Op die plek kan ook verzorger(s)/opvoeder(s) worden gelezen.

Spelenderwijs je kind helpen

Wij leggen u graag uit hoe alles werkt. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via het contactformulier.

Wat is FloorPlay?

FloorPlay is een speelse behandelmethode om ouders en hun kind met (ontwikkelings-) problemen te helpen. Het toepassen van FloorPlay zorgt voor aansluiting bij de belevingswereld van het kind en het contact tussen ouder en kind wordt verbeterd.

In FloorPlay draait het om de relatie die je met je kind hebt. Een kind kan zich volledig ontwikkelen en ontplooien in verbinding met anderen en met jou als ouder op de eerste plaats. Je speelt mee, maar je daagt ook uit, zo kan je kind zich ontwikkelen.

Als ouder leer je je kind op een speelse manier uit te dagen om te communiceren, problemen op te lossen, sociaal vaardiger te worden, om te gaan met emoties en om creatief te zijn. De principes die een ouder leert tijdens FloorPlay kunnen de hele dag door, tijdens allerlei dagelijkse situaties, toegepast worden in het contact met het kind.

De FloorPlay-behandelaar ondersteunt jou tijdens de sessies terwijl jij met je kind speelt. Daarbij worden stukjes video opgenomen die later met je worden besproken. Je krijgt praktische tips die je thuis in de omgang en spel met je kind verder kan toepassen.

Image

FloorPlay behandelaren

Nadyce is de standaard FloorPlay coach bij Psychologen Praktijk Timmers.

Nadyce van Bavel
Nadyce van BavelPsycholoog NIP Kind en Jeugd, AMT Kindertrainer, FloorPlay-specialist in opleiding. Diagnostiek, Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind, na verwijzing door de huisarts of het wijkteam, aanmelden bij Psychologen Praktijk Timmers.

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit is een gesprek waarbij de ouders vertellen waar ze zich zorgen over maken en waarin de algehele ontwikkeling van het kind besproken wordt.
Daarnaast legt de behandelaar u uit wat de mogelijkheden van FloorPlay zijn.