Doelen van de structuurgroep

In de structuurgroep zitten meestal jongeren van tussen de 12 en 16 jaar. Meestal zijn dit deelnemers die door een psychiatrische aandoening zoals een autistisch spectrum stoornis, ADHD, ODD of anderszins moeite hebben met het functioneren in een groep en moeizaam om kunnen gaan met de alledaagse situatie. Omdat deze kinderen zich op een andere manier ontwikkelen vragen ze meer opvoedvaardigheden. Vaak zijn er ook hiaten in hun alledaagse ontwikkeling en mate van zelfstandig functioneren ten opzichte van leeftijdgenoten. Dat kan op verschillende vlakken zijn van het dagelijks functioneren.

 

Besef van uitzondering zijn

Veel deelnemers hebben een beperkte zelfreflectie en meestal ook niet een bewuste lijdensdruk. Wel is er vaak een besef van de uitzondering zijn: ze zitten op speciaal onderwijs, merken dat ze niet mee kunnen in een gewone hobbyclub of bemerken veel spanning thuis of op school. Veelvuldig bemerken we dat er onzekerheid is over het eigen functioneren in een groep en is er een bovenmatige interesse is in bijvoorbeeld gaming. Die virtuele wereld is voor hun beter te overzien en biedt wat ze in het dagelijks leven moeilijker vinden: voorspelbare en doorlopende succeservaringen in een overzichtelijke wereld met een beperkte set regels waaraan die wereld voldoet.

Moe van de uitzondering zijn

Bij de jongeren die in onze structuurgroep zitten is er regelmatig sprake van gedragsproblemen, een lage frustratie tolerantie en weinig zelfreflectie. Andere kenmerken zijn een laag zelfbeeld hebben en het vragen van negatieve aandacht of een negatieve spiraal die opgeroepen wordt omdat die bekend is. Het innemen van de zogenaamde helikopterview is zeer beperkt; schuld wordt meestal vanwege onvermogen en als verdediging buiten zichzelf gelegd. Niet zelden hebben deze jongeren negatieve ervaringen of associaties met hulpverlening, al dan niet gebaseerd op echte nare ervaringen of simpelweg uit een gevoel van continu de uitzondering zijn of falen.

Van structuurgroep naar zelfstandigheidsgroep

De structuurgroep heeft als doel de randvoorwaarden voor de zelfstandigheidsgroep te leggen. Dit zijn:

  • Kunnen functioneren in een groep en opdoen van positieve en helpende ervaring daarin. Merken dat begeleiding er is om je te steunen, veiligheid biedt, maar ook grenzen stelt om zo die sfeer en veiligheid voor iedereen te bewaren;
  • Het opdoen van warme en vertrouwen gevende ervaringen met begeleiding en hulpverleners;
  • De basis hebben van het kunnen reguleren of beheersen van emotie;
  • Het leren omgaan met veranderingen binnen een vast kader wat veiligheid biedt. De uitzonderingen die regels bevestigen;
  • Leren omgaan met fantasie en werkelijkheid;
  • Het prikkelen van fantasie en via thema’s merken dat fantasie ook aan het dagelijks fysieke leven toegevoegde waarde kan hebben. In fantasie prikkelende thema’s komt ook onvoorspelbaarheid, of jezelf uitdagen dingen te doen die je eng vindt. Of ervaren wat spanning en adrenaline doet in spel met leeftijdgenoten;
  • De basis van zelfreflectie: ik kan en durf te kijken naar mijzelf en mijn sterke en minder sterke kanten;
  • Het leren formuleren van een hulpvraag: wat kan of wil ik mijzelf eigen maken?;
  • Het opdoen van positieve ervaring met werken aan jezelf door te merken: verandering is weliswaar spannend (immers onbekend) maar kan heel helpend of leuk zijn;
  • Het aanleren van alledaagse taken zoals persoonlijke hygiëne, afwassen, schoonmaken, koken, boodschappen doen, budgetteren, gezond en gevarieerd eten, EHBO, planmatig werken, reizen met OV, het communiceren via bijvoorbeeld Whats app, gebruik maken van je smartphone, kortom verantwoordelijkheid dragen voor de sfeer en voor de randvoorwaarden van een huishouden.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl