CGT bij Paniekstoornis

Paniekaanvallen komen veel voor. Bijna elke mens krijgt wel en keer in zijn leven een paniekaanval. De aanval is pver het algemeen wel erg heftig om mee te maken. Niet geheel zelden denk je dat je een hartaanval hebt en dood gaat. Dit komt omdat paniekaanvallen ook gepaard gaan met een heftige lichamelijke verschijnselen, zoals hartkloppingen, kortademigheid, trillen en duizeligheid. Een paniekaanval is nog geen paniekstoornis.

We spreken van een paniekstoornis wanneer:

  • De paniekaanvallen herhaaldelijk en onverwacht zijn
  • Er minimaal gedurende een maand sprake is van aanhoudende angst voor herhaling van de paniekaanval
  • Deze zorgen en paniekaanvallen een grote invloed hebben op het dagelijks leven.
  • De aanvallen niet het gevolg zijn van inname van een middel of medicijn.

Hoe te behandelen

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een bwewezen effectieve behandeling bij een veelvoud van psychische stoornissen. Zeker in de angst en paniekklachten is CGT de eerst aangewezen behandeling al dan niet ondersteund middels medicatie. De behandleing is helder omschreven in een protocol. De focus van de behandeling ligt op:

  • Het leren uitdagen van de gedachten die de paniek oproept.
  • Blootstelling aan je angsten

Een paniekstoornis kenmerkt zich door een grote impact op het dagelijks leven. Het succes van de behandeling ligt in het opzoeken van de angstige situaties en/of sensaties en is daarom vrij intensief. Echter, vaak slaat de behandeling snel aan en is zal de kwaliteit van leven verhoogt worden.

Praktische gang van zaken

Een behandeling kent over het algemeen een volgende opbouw:

  • Intake en afname vragenlijsten om de stoornis te verhelderen / vast te stellen. Duurt gemiddeld 1 a 2 consulten.
  • Behandeling gedurende 4 tot 10 consulten
  • Aflsuiting en terugvalpreventie (1 a 2 consulten)

Vergoeding

Onder voorwaarden kan behandeling van een paniekstoornis in aanmerking komen voor vergoeding via de basis-zorg verzekering. Zie voor meer informatie de button links.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl