Ik en autisme

Voor wie?

'Ik en autisme' is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar oud. Met behulp van beelden en woorden, wordt er op speelse wijze met veel aandacht en respect gekeken in welke persoonlijke informatie het kind zichzelf herkend. Het eigen inzicht en het gedrag wordt op die manier voor het kind meer begrijpelijk, maar daarnaast kan het kind zijn handelen op die manier ook duidelijker naar zijn omgeving uitleggen.
Met behulp van de methode is er de ruimte en de mogelijkheden voor psycho- educatie aan zowel het kind als de ouder(s).

Wat houdt het in?

De training wordt individueel gegeven. Elk consult duurt 45 minuten, waarvan 30 minuten met het kind alleen en daarna 15 minuten samen met de ouder(s). In dit laatste kwartier wordt de sessie van die dag ook aan ouders toegelicht en de eventuele huiswerkopdracht uitgelegd.Indien daar behoefte aan is, wordt er gekeken naar inoefenen en belonen van bepaald gewenst gedrag. Omdat er nu meer inzicht is verkregen in het eigen gedrag, kan er gekeken worden hoe het eigen gedrag aangepast kan worden binnen een (sociale) situatie.

Praktische gang van zaken

'Ik en autisme' kan ingezet worden bij lichte problematiek. Dit betekent tegelijkertijd dat deze vorm van hulp niet meer door zorgverzekeraars vergoedt worden vanuit de basiszorgverzekering. Het is raadzaam om voor u zelf na te gaan of dit in uw aanvullende zorgverzekering wel mogelijk is.
'Ik en autisme' bestaat uit de volgende elementen:

• Intake en indicatiestelling (1 consult bij psycholoog)
• 6 tot 8 sessies met het kind bij HBO pedagoog
• Elke 3 tot 4 sessies consult ouders bij HBO pedagoog of behandelend K&J psycholoog/ Pedagoog (in overleg)
• 1 consult evaluatie, afsluiting en terugvalpreventie

Totaal moet u rekenen op 10 tot 12 sessies.
Meer informatie over de mogelijkheid tot vergoeding vindt u links in de button.
De behandeling wordt gegeven door onze HBO therapeut onder supervisie van een gedragsdeskundige en gecombineerd met psychologische consulten voor intake en advies aan ouders wanneer nodig.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl