Gedrag en opvoeding

Wanneer is gedrag nu eigenlijk een probleem? Mag een kind ook nog een kind zijn? Dat zijn veel gehoorde uitspraken tegenwoordig en dit is niet onterecht. Toch kunnen er vragen zijn rondom het gedrag van uw kind. Is uw kind makkelijk boos of zijn er problemen in de opvoeding? Heeft u moeite met de opvoeding van uw puber of zijn er problemen op school met de leerkracht of leeftijdsgenoten? Of heeft u samen met uw partner vragen over opvoeding of over hoe u het gedrag van uw kind kunt beïnvloeden? Voor veel van dit soort hulpvragen hebben wij een hulpaanbod. Dit varieert van individuele en groepsgewijze trainingen tot Praktische Pedagogische Ondersteuning.

Normaal gedrag, gedragsproblemen en stoornissen

Gedrag is een groot woord. Eigenlijk valt daar alles onder wat we doen. Wanneer spreek je nu eigenlijk over gedragsproblemen? Iedereen heeft immers wel zijn eigen gekkigheden. Tegenwoordig is wellicht alles wel een probleem. Gedrag (alles wat uw kind zegt of doet, of juist wat uw kind niet zegt en doet) is gedrag. Als dit gedrag een negatieve invloed heeft op het dagelijkse leven van het kind en/of zijn omgeving dan kun je spreken over een gedragsprobleem. Een probleem is echter nog wel wat anders dan een stoornis. Een stoornis wil zeggen dat er echt een grote invloed is van het gedrag op het dagelijkse leven van het kind en zijn omgeving. Als er sprake is van een stoornis, is behandeling via basis GGZ soms eerder geïndiceerd. Vaak wil je dit echter voorkomen. Er kan sprake zijn van een zorg rondom gedrag, maar dit houdt niet in dat er direct sprake is van een stoornis. Daar gaat deze sectie over.

Gedrag vindt plaats in interactie met de omgeving

Daarom betrekken wij altijd ouders en eventueel ook school bij de behandeling van gedragsproblemen. Als het kind moeite heeft met gedrag in een groep, kan het wenselijk zijn de hulp plaats te laten vinden in een groep. Immers, dat is de situatie waarmee hij of zij moeite mee heeft en daar moet dus mee worden geoefend. Eventueel met een individueel voortraject.

De basis achter gedragsverandering: (Cognitieve) Gedragstherapie

Een veel ingezette en effectieve methode voor gedragsverandering is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Binnen de CGT zijn er een hoop behandelmogelijkheden. Heel veel behandelingen maken gebruik van deze CGT-inzichten. Of je het nu hebt over een beloningssysteem met stickers of over het veranderen van je gedachten en gevoelens om zo tot ander gedrag te komen: CGT is de achterliggende basis. Alle medewerkers die zich op wat voor manier dan ook bezig houden met gedrag en opvoeding zijn zowel in de pedagogiek als in de CGT geschoold.

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl