Voor wie?

'Geef me de 5' is bedoeld voor opvoeders en ouders die behoefte hebben aan handvatten hoe om te gaan met kind met ASS. Deze handvatten zijn gericht op het communiceren met het kind in het dagelijkse leven. Voor kinderen met ASS is het namelijk vaak niet vanzelfspreken dat zij bepaalde communicatie begrijpen.

Kinderen met ASS hebben een behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid, om zo de opdrachten/ handelingen in een toenemende mate zelfstandige uit te kunnen voeren.

Wat houdt het in?

'Geef me de 5' geeft samenhang in verschillende stukjes informatie, ook wel puzzelstukjes genoemd, die het kind niet (allemaal tegelijk) oppikte van tevoren. Met behulp van vijf verschillende aspecten worden alle puzzelstukjes één kloppend verhaal voor het kind, waardoor het voor hem/ haar overzichtelijk is wat er verwacht wordt.
Deze vijf verschillende aspecten bestaan uit wat, hoe, wanneer, waar, wie.

 

 

 

Veel kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben moeite met een wederkerige sociale interactie en de communicatie. Het kunnen inleven in anderen is hier een voorbeeld van.
Daarnaast kan het kind moeite ondervinden in het 'lezen' en begrijpen van andermans gedachten en gevoelens, waaruit bepaald gedrag van de ander ontstaat.
Een gevolg van deze ontbrekende informatie kan zijn dat het kind zich onbegrepen en vervreemd voelt van zijn omgeving, omdat het op sociaal gebied de plank mis slaat.

Voor wie?

De TOM training is bedoeld voor kinderen 5-12 jaar oud, die graag vaardiger willen worden in sociale situaties. De TOM training wordt groepsgewijs aangeboden. Daarbij wordt er gekeken naar de leeftijden die bij elkaar aansluiten.

ADD en ADHD zijn beide afkortingen voor de DSM classificatie 'aandachttekortstoornis, al dan niet met hyperactiviteit'. Mensen, zowel kinderen als volwassenen, kunnen met deze stoornis geclassificeerd worden. Kenmerkend voor deze classificatie is moeite met het plannen en organiseren van alledaagse taken, makkelijk afleidbaar zijn, impulsief gedrag (eerst doen en dan denken), chaotisch gedrag en soms dus hyperactiviteit of motorische onrust (ADHD), maar soms ook juist met meer dromerig gedrag (ADD). Vaak leidt dit ook tot problemen in de aandacht en concentratie in de klas of op andere momenten. 

 

Het OK project bij overgewicht is een in deze regio unieke maar wel eerder beproefte samenwerking van dietist, fysiotherapeut en pedagoog. Samen met fysiopraktijk van beek en Bloemstraat en de dietist van BES dietisten bieden wij op de lokatie van de fysiopraktijk in Raamsdonkveer dit multidisciplinaire programma. Specifiek bedoelt voor kinderen in de basisschool leeftijd (bovenbouw) die kampen met overgewicht. Het programma verbetert het gewicht, brengt meer plezier in bewegen en werkt aan zelfbeeld. Ook worden zowel ouders als het kind ondersteunt in het volhouden van de gedragsverandering. 

 

Pagina 3 van 3

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl