Al onze regiebehandelaars hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze kunt u aan uw behandelaar opvragen.De hoofdlijnen van dit statuut zijn opgenomen in al onze procedures.

Het kwaliteitsstatuut van Psychologen Praktijk Timmers betreft de volgende onderdelen.

  • Per behandelaar een indicatie van hoe deze zijn of eigen kwaliteit waarborgt.
  • Wachttijden
  • Klachtenregeling
  • Geschillen
  • Vertrouwen en privé

 

Waar gewerkt wordt kan er iets mis gaan. Zo ook in onze organisatie. Heeft u een klacht of opmerking? Neemt u dit dan eerst op met uw behandelaar. Vindt u dat lastig? U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhouder Dagmar Timmers via email, telefoon of bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Daar wordt tijd voor gemaakt en geen kosten in rekening gebracht.

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Daar zijn verschillende manieren voor. Als praktijk zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen.

Daarnaast zijn alle psychologen aangesloten bij een vakvereniging zoals het NIP, NVO, of NVGZP . Daar kunt u op inhoudelijk niveau uw klacht voorleggen aan vakgenoten van de behandelaar.

Daarnaast zijn er landelijke registers waarin tuchtzecht geregeld is. Voor de mensen in de jeugdzorg is dit het SKJ en voor BIG geregistreerde professionals het BIG register.

 

 

Overal waar professionals iedere dag gedreven hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen.

Bent u het niet eens met het handelen van de praktijk als geheel naar u als client? Neem dan contact op met de praktijk houder Dagmar Timmers. Dat kan via een email, telefonisch of bij voorkeur in gesprek. Ik neem de tijd voor u en uiteraard zijn daar geen kosten aan verbonden.

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Als praktijk zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen. Zij zulllen samen met u en ons op zoek gaan naar een passende oplossing.

Vertrouwen, privacy en goede behandeling van dossiers staat bij ons hoog in het vaandel.

Iedere werknemer bij Psychologen Praktijk Timmers heeft een Verklaring omtrent Gedrag (een VOG-verklaring).Daarnaast is deze website exta beschermd doordat we uw gegevens op een beveiligde server opslaan. Dit kunt u zien aan het slotje bovenin uw browser.

 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Rechten en plichten

Wij zijn gebonden aan regels omtrendt privacy, geheimhouding van uw dossier en over het hebben van contact met deren. De belangrijkste regels vindt u hier:

Onze voorwaarden zijn conform de voorwaarden van onze beroepsvereniging.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten,
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog1 en de cliënt.
2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen
dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl