Vragenlijst bij intake kinderen

U heeft zich aangemeld voor behandeling bij onze praktijk. Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen!

Wij beginnen een behandeling altijd met een intake. Maar voorafgaand aan de intake willen wij u vragen om samen met ons deze intake voor te bereiden. Hiervoor hebben we een aantal vragen opgesteld die wij u voor willen leggen en waar u vast uw antwoorden op kan formuleren. Deze vragen gaan over uw aanmeldreden, het ontstaan en verloop van uw klachten en het doel van behandeling. Wanneer voelt u zich door ons geholpen?

Voelt u zich vrij om te schrijven wat u denkt. De antwoorden op deze vragen gaan de basis vormen van uw persoonlijk behandelplan wat we samen met u op maat gaan maken.

Ongeldige invoer

Gelieve het formulier "vragenlijst voor volwassenen" in te vullen. Verlaat deze pagina.

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Uw naam kan alleen uit letters bestaan.

Vul svp u een correct emailadres in.

Vult u een emailadres in waarop u het best te bereiken bent.

De emailadressen komen niet overeen. Let er op dat hoofd en kleine tekens ook overeen moeten komen.

Vult u svp nog een keer uw emailadres in zodat wij zeker weten dat het het juiste is.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer, alleen nummers svp

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

-- Ongeldige invoer

Thuissituatie

Selecteer een van de opties

Ongeldige invoer

Heeft uw kind nog (stief) broertjes en zusjes? Zo ja, geeft u dan de namen en de leeftijden door.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

School

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Mag de school worden gevraagd vragenlijsten in te vullen over uw kind? Wij nemen geen contact op met de school zonder dat we vooraf contact met u hebben gehad.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw klachten en het ontstaan

Graag krijgen wij vast een indruk van uw klachten, wanneer ze begonnen zijn en welke impact ze hebben op uw dagelijks leven of het dagelijks leven van uw kind. Denkt u hierbij ook aan zaken als werk, school, vrije tijdsbesteding, sociale contacten. Kortom het dagelijks leven.
1. Wat zijn voor u de belangrijkste klachten waar u last van heeft?

2. Welke zou u willen veranderen?
Ongeldige invoer

Wanneer zijn uw klachten begonnen?
Is er toen iets gebeurd of voorgevallen?
Ongeldige invoer

Het verloop van uw klachten

Deze twee vragen gaan over het beloop van uw klachten op dit moment. Wanner zijn ze meer of wellicht minder soms al iet minder aanwezig? Wat heeft u zelf al geprobeerd en met welk resultaat?
Zijn er momenten waarop het even beter of goed gaat?
Zijn uw klachten dan wat minder op de voorgrond aanwezig?
Ongeldige invoer

Wat heeft u zelf al geprobeerd om de klachten te verminderen?
Wat was het resultaat daarvan?
Ongeldige invoer

Uw verwachtingen naar ons als behandelaren

De stap naar behandeling is vaak een spannende. Wellicht kunt u aangeven welk beeld u heeft bij behandeling. Of wat u denkt dat goed is in behandeling van uw kind. Alle antwoorden zijn goed, wij gaan samen met u kijken wat ook mogelijk en wenselijk is.
Wat verwacht u van ons? Wat zou voor u als een prettige behandeling voelen?
Heeft u al een idee over hoe vaak, of hoe lang, of wie wij zouden moeten betrekken bij uw behandeling?
Ongeldige invoer

Uw (eind)doel van behandeling


Tot slot wellicht de moeilijkste maar ook meest belangrijke vraag; wanneer gaat het weer goed met u?
Wat is uw doel voor de behandeling?

Wij kijken samen met u of het doel bereikbaar is, sta uzelf nu toe om te schrijven wat u denkt/voelt. Soms kan het helpen om uzelf af te vragen, wat als ik morgen wakker werd en er was een wonder gebeurd en mijn klachten waren verdwenen, hoe zou mijn dag er dan uitzien? Hoe zou ik merken dat het wonder voorgevallen is?
Ongeldige invoer

Einde vragenlijst

U bent aan het einde van de vragenlijst gekomen. De vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld binnen onze praktijk.