Tarieven

Tarieven op basis van zorgprestatie

In de BGGZ (Basis geestelijke gezondheidszorg) wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de BGGZ: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraag bij één van deze prestaties in. Dit gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose. Het kan voorkomen dat de behandeling meer tijd kost, dan aanvankelijk werd gedacht. In dat geval kan de psycholoog opschalen naar een ander product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u hiervan op de hoogte stellen.

In de GGZ (wettelijk bepaald) is er niet langer een tarief per zitting, maar is er één bedrag voor de gehele behandeling, dit wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hieronder valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief.

De maximumtarieven staan hieronder weergegeven en worden van overheidswege bepaald. Ook te vinden op de website van De Nederlandse Zorgautoriteit

Prestaties in de BBGZ Prestatie
Kort € 522,13
Middel € 885,01
Intensief € 1.434,96
Onvolledig behandeltraject* € 228,04

*Tarief van een Onvolledig behandeltraject
Soms wordt na de intake besloten om niet over te gaan op behandeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen sprake blijkt te zijn van een DSM-stoornis. Ook komt het voor dat vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat moet worden behandeld binnen de gespecialiseerde GGZ. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom een traject wordt gestopt. Dit wordt een onvolledig behandeltraject genoemd.
Hieronder ziet u het maximumtarief voor een onvolledig behandeltraject.

 

Tarieven voor hulp die geen onderdeel is van uw basiszorg:

Zorgproduct  
Consult bij psycholoog OVP per sessie €95,-
rTMS per sessie stimulatie €45,-
QEEG voor rTMS of kort €350,-
QEEG volledig €500,-
Kindercoaching per sessie €65,-
PMT therapie per sessie €75,-
Neurofeedback sessie 30 minuten €65,-
Neurofeedback sessie 45 minuten €95,-
Kosten voor het annuleren van een afspraak op korte termijn €45,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kosten worden bij ons in de praktijk per PIN met u afgerekend. Afgezien van het eerste product (OVP), kunnen sommige kosten, afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering, in aanmerking komen voor vergoeding. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekering!