Waar wij in geloven en iederen dag voor op staan!

Ieder mens heeft de mogelijkheden om vreugde te beleven aan zijn mens zijn.

Ontplooing

Het tot ontplooiing laten komen van ieder zijn individuele mogelijkheden vraagt soms om specifieke kennis over de mens, zijn ontwikkeling en zijn interactiemet zijn omgeving.

Eigen kracht

Kortdurend en oplossingsgericht en gebruikmakend van de eigen kracht van de cliënt wanneer mogelijk. We bieden ook intensief ondersteunend en langdurig begeleiding wanneer nodig totdat het kind, de ouder(s), het gezin of de volwassene het weer op eigen kracht lukt.

Vreugde

Geestelijke gezondheid

Psychologen Praktijk Timmers wil er zijn voor de geestelijke gezondheidszorg van volwassenen als persoon, in hun rol als ouder(s) en voor het kind als uniek mens. Laagdrempelig en dicht bij de cliënt.

Bruggen bouwen

Wij werken met op maat gemaakte & wetenschappelijk gefundeerde behandelingen. Waar mogelijk proberen wij bruggen te bouwen tussen wetenschappelijke inzichten en de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk van mensen. Met respect voor de cliënt en zijn omgeving. 

De missie van Psychologen Praktijk Timmers

Goede zorg te bieden naar mening van onze clienten

Innovatief te zijn door het doen of participeren in wetenschappelijk onderzoek

 

Onze kennis te delen en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe hulpverleners

Oosterhout te 'ontzorgen'

Vertrouwen in een team

We kunnen onze visie en missie alleen waar maken met een deskundig team.