Informatie

Van tarieven tot wachttijden, het kwaliteitsstatuut en verzekeringen.

We hebben de informatie verdeeld in een aantal groepen: zorggerelateerd, administratief en voorwaarden & vertrouwen.

Image

Kunt u iets niet vinden? Bel of mail ons

Informatie

Waar wilt u informatie over vinden?

Wachttijden

Type vraag Wachttijd
Intake en behandeling Kind- en Jeugd 3-6 weken
Diagnostiek 0 weken
Behandeling Regulier 3-6 weken
Behandeling middels PMT 6 weken
Intake en behandeling Volwassenen 0  weken

Meer over Wachttijden