Dyslexie

Als lezen en spelling niet vanzelf gaat… Merkt u dat uw zoon of dochter moeite heeft met lezen en/of spelling? 

Blijven de Cito-scores voor lezen en/of spelling achter ondanks de extra begeleiding op school? Misschien is er sprake van ‘ernstige dyslexie’ (ED). 

rTMS

rTMS is een alternatief voor medicatie en kan ingezet worden als medicatie onvoldoende effect heeft of als er bijvoorbeeld teveel bijwerkingen optreden.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een traumaverwerkingstherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Depressie - Uitgelicht

Depressie - Uitgelicht

Over Depressie

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale, en psychische factoren. We noemen dit het biopsychosociale model.