Tarieven

Tarieven op basis van zorgprestatie voor Volwassenen

In de BGGZ (Basis geestelijke gezondheidszorg) wordt gewerkt met zogenoemde prestaties.

In de GGZ (wettelijk bepaald) is er niet langer een tarief per zitting, maar is er één bedrag voor de gehele behandeling, dit wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hieronder valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief.

De maximumtarieven staan hieronder weergegeven en worden van overheidswege bepaald. Ook te vinden op de website van De Nederlandse Zorgautoriteit

Zorgprestatiemodel tarieven

 
Consulttype Tijdsduur Prestatiecode Tarief(€)
Diagnostiek vanaf 5 minuten CO0042 35,56
Diagnostiek vanaf 15 minuten CO0172 61,31
Diagnostiek vanaf 30 minuten CO0302 101,78
Diagnostiek vanaf 45 minuten CO0432 142,31
Diagnostiek vanaf 60 minuten CO0562 163,37
Diagnostiek vanaf 75 minuten CO0692 199,03
Diagnostiek vanaf 90 minuten CO0822 244,07
Diagnostiek vanaf 120 minuten CO0952 351,55
Behandeling vanaf 5 minuten CO0107 27,91
Behandeling vanaf 15 minuten CO0237 49,89
Behandeling vanaf 30 minuten CO0367 85,16
Behandeling vanaf 45 minuten CO0497 120,99
Behandeling vanaf 60 minuten CO0627 143,71
Behandeling vanaf 75 minuten CO0757 176,88
Behandeling vanaf 90 minuten CO0887 216,11
Behandeling vanaf 120 minuten CO1017 317,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rTMS Tarieven 

Product Tarief
rTMS consult 45 minuten € 120,99
rTMS consult 60 minuten € 143,71
rTMS toeslag per sessie € 49,11

 

 

Tarieven voor hulp die geen onderdeel is van uw basiszorg:

Zorgproduct  Tarief
Consult bij psycholoog OVP per sessie €95,-
Kindercoaching per sessie als u geen recht heeft op vergoeding.  €65,-
Kosten voor het annuleren van een afspraak binnen 24 uur.  €45,-
No Show: niet op komen dagen zonder vermelding. €90,-

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

Lees meer over onze betalingsvoorwaarden: Betalingsinformatie