Pagina in bewerking
Deze pagina wordt op dit moment bijgewerkt. Vandaar dat de informatie nog niet volledig is. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Binnenkort komt hier een prachtige gezinspagina!

Image

Gezinsbegeleiding en Thuisbegeleiding

PPG

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
PPG is veel lichter van aard maar wel outreachend. Het is probleem/oplossingsgericht specifiek voor die situatie waar pedagogische onmacht heerst. Eventueel is het ook dus aanwezig zijn op het moment wat nodig is maar maximaal 3x buiten kantoortijden.

Er is sprake van slechts geringere pedagogische onmacht maar wel op een specifiek probleemgebied ofwel in meer algemene zin gedurende de dag met wel impact op kind en gezinsleden.

Het kan ook grotendeels bestaan uit echt praktische pedagogische adviezen en meedenken in de thuissituatie. 

IPT

IPT is een intensieve Thuisbegeleiding methode waarin heel veel thuis behandelmethoden zoals video home training, of pedagogische thuisbehandeling onderdeel van zijn. Het is oplossingsgericht en gaat uit van de eigen kracht van het gezin en ouders.
IPT richt zich op de ouders en hun gedrag en opvoeding. Het wordt gedaan door een ouderbegeleider. Samen met de ouder ga je op zoek naar de vraag wat je kunt doen om de dagelijkse opvoeding prettiger te maken voor de ouder.  

IPT is intensief, hierin wordt intensief met het gezin en vooral de ouders gewerkt meerdere uren per week en op het moment dat het nodig is. Dus dat kan ook zijn tijdens het eten bij forse eetproblematiek, of op andere momenten waarin pedagogiek onder druk komt te staan in een dusdanige mate dat kind en gezin hier significant onder lijden. Het geheel van de interventie wordt ingebed in een totaalplan waarin het pedagogische klimaat verbeterd wordt. Het geindentificeerde probleemgedrag wordt gezien als een symptoom van een totaal probleem in opvoedingsklimaat en interactie tussen gezinsleden. Verwachting is 30 uur of meer zorg met een intensiteit van 3 uur per week en een duur van 12 weken per interventie of meer. Wanneer nodig participeert de behandelaar ook in pedagogisch handelen om zo ook ontlastend te kunnen zijn of letterlijk mee te werken in zoeken naar wat werkt. Eventueel daarin door als vreemde binnen te komen impasses in gedragspatronen te doorbreken.