Kinderen bij Psychologen Praktijk Timmers

We kijken naar het gedrag van uw kind en de achtergrond daarvan.

Onze behandelaren diagnostiseren en helpen het kind en het gezin eromheen.

Van diagnostiek tot behandeling en verder

Diagnostiek - Behandeling - Leren door Ervaring

Gedrag

Image

Diagnostiek

In diagnostiek proberen we antwoord te vinden op de oorzaken van gedrag (verklarende diagnostiek). Of een beschrijving te geven van de sterke en minder sterke kanten van een persoon (beschrijvende diagnostiek). Ook kan diagnostiek als functie hebben om een clustering aan te brengen in alle problemen waarmee mensen zich bij ons aanmelden. Dit noemen we de classificerende diagnostiek. Allemaal diagnostiek, maar toch erg verschillend.

Behandeling

Autisme, Angst, Trauma, Ontwikkelingsproblemen. We werken aan deze pagina op dit moment. Meer informatie volgt binnenkort.


Image
Image

Leren door Ervaring

Leren door ervaring, dat is ons motto. Deze speciale tak van Psychologen Praktijk Timmers richt zich niet op praten maar op doen. Immers, al doende leer je het meest! In psychologische behandeling en in de begeleiding van kinderen (met psychiatrische stoornissen) is juist bezig gaan vaak een veel passendere methode. We hebben verschillend aanbod, afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Altijd op maat en altijd ingebed een één gezin één plan aanpak.

Eigenwijs bij Timmers

Eigenwijs ziet dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op eigen wijze. Zij zet zich op positieve ontwikkeling. In een veilige omgeving, met vaste medewerkers en een vaste structuur wordt het mogelijk om weer te kijken naar de mogelijkheden van een kind!

Image

Ziet u, we gaan verder
dan behandeling alleen. Meer weten?